Przechowywanie 

Przechowujemy dokumenty z firm zlikwidowanych, w szczególności akta osobowo-płacowe, ale także akta bieżące firm, które funkcjonują ale nie mają miejsca na trzymanie dużej ilości dokumentów.
W naszym posiadaniu są także akta medyczne.
Dokumenty transportowane są w numerowanych, zaplombowanych kontenerach.

Przechowywanie

Magazyny spełniają warunki określone rozporządzeniem dla przechowawców akt płacowych, takie jak w Archiwach Państwowych. W szczególności chodzi tu o zachowanie stałej wilgotności i temperatury, ale także odpowiedniego oświetlenia, monitoringu i wentylacji. Jesteśmy wpisani do rejestru przechowawców w Lubelskim Urzędzie Marszałkowskim. Magazyny podlegają kontroli Urzędu Marszałkowskiego i Archiwum Państwowego.
Nie przechowujemy dokumentów na paletach ale zgodnie z zasadami archiwistyki!

Niszczenie

Najważniejszym zadaniem jest zachowanie poufności danych.  Dokumenty do utylizacji przewożone są w oznakowanych workach transportowych. Każdy z nich jest zabezpieczony plombą o unikalnym numerze, wpisywanym w protokół zdawczo-odbiorczy. Niszczenie odbywa się z zachowaniem klasy bezpieczeństwa. 
NIE HANDLUJEMY MAKULATURĄ. Naszym celem jest BEZPIECZNE zniszczenie dokumentów.

Archiwizacja

To żmudna, ale niezbędna praca polegająca na porządkowaniu dokumentacji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i przygotowanie jej do przechowania. Porządkujemy akta osobowe, dokumentację techniczną  
i projektową, w tym kategorie archiwalne.

Konserwacja

Nasze doświadczenie i wiedza pozwalają na ratowanie dokumentów w różnym stadium uszkodzenia. Zalanie, pleśń, grzyby, gryzonie? Znamy to. Fotografie, kasety VHS, księgi, rejestry, mapy, dokumentacja, a nawet taśmy 18 mm - mieliśmy możliwość naprawiać je wiele razy. Współpraca ze specjalistami z całej Polski gwarantuje jakość i efekt.
Wykonujemy dezynfekcję i odgrzybianie dokumentów i innych przedmiotów.

Chcesz wiedzieć więcej?

+48 828 200 001

Masz pytania?

Jak nas znaleźć

Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 ograniczyliśmy spotkania w naszym biurze. 

  • ul. Litewska 9, 22-100 Chełm
  • biuro@pro-ventura.pl
  • +48 828 200 001
  • pon.-pt., w godz 7-15