ArchiwumLogo

JAKOŚĆ 
i BEZPIECZEŃsTWO

Zobacz co nas wyróżnia

Polityka Jakości i Bezpieczeństwa

w firmie PRO-VENTURA Archiwum Depozytowe Sp. z o.o.

Identyfikacja

Wszyscy nasi pracownicy noszą czytelne identyfikatory.
Wszystkie kontenery 
i worki są oznaczone 
i numerowane.

Przechowywanie

Nasze magazyny spełniają normy określone przez Rozporządzenie dot. warunków przechowywania akt.

Transport

Transport wykonywany jest w oznaczonych, zaplombowanych kontenerach lub workach.

Dostęp

Dostęp do magazynów jest ograniczony do niezbędnego personelu. Wykorzystujemy nowoczesne systemy bezpieczeństwa.

Poufność

Wszyscy pracownicy są przeszkoleni z zakresu ochrony danych w archiwach. Obowiązuje ich także tajemnica zawodowa.

Konserwatorzy

Prace konserwatorskie wykonują ludzie 
o długim stażu 
i ogromnym doświadczeniu.

Poufne i tajne

Wybrani specjaliści posiadają poświadczenie bezpieczeństwa umożliwiające pracę 
z dokumentami o klauzuli poufne i tajne.

Kontrole

Jesteśmy regularnie kontrolowani przez Archiwum Państwowe i Urząd Marszałkowski województwa lubelskiego

Niszczenie

Dokumenty niszczone są z zachowaniem klasy poufności. Po zerwaniu plomby są wrzucane bezpośrednio do niszczarki/młyna.

Zasady

Naszym celem nie jest obrót makulaturą, ale zapewnienie bezpieczeństwa informacji zawartych 
w powierzonych aktach.

Odbiór dokumentów

Dokumenty pakowane są do numerowanych i plombowanych pojemników. Każda plomba posiada unikatowy numer. Na spisie zdawczo-odbiorczym obok każdej z pozycji (teczka, segregator) wpisany jest numer kontenera i plomby. W razie konieczności transport odbywa się w asyście konwojentów.

Niszczenie

Dokumenty do utylizacji przewożone są 
w oznakowanych workach transportowych. Każdy z nich jest zabezpieczony plombą 
o unikalnym numerze, wpisywanym w protokół zdawczo-odbiorczy. Niszczenie odbywa się z zachowaniem klasy bezpieczeństwa. 
NIE HANDLUJEMY MAKULATURĄ. 
Naszym celem jest BEZPIECZNE zniszczenie dokumentów.

Przechowywanie

Magazyny spełniają warunki określone rozporządzeniem dla przechowawców akt płacowych, takie jak w Archiwach Państwowych. Magazyny podlegają kontroli Urzędu Marszałkowskiego i Archiwum Państwowego.
Nie przechowujemy dokumentów na paletach ale zgodnie z zasadami archiwistyki!

Ochrona danych

Wszyscy nasi pracownicy są przeszkoleni z zasad ochrony danych osobowych w archiwach i składnicach akt.
Współpracujemy również ze specjalistami dysponującymi poświadczeniem bezpieczeństwa do dokumentów poufnych i tajnych.

Chcesz wiedzieć więcej?

+48 828 200 001

Masz pytania?

Jak nas znaleźć

Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 ograniczyliśmy spotkania w naszym biurze. 

  • ul. Litewska 9, 22-100 Chełm
  • biuro@pro-ventura.pl
  • +48 828 200 001
  • pon.-pt., w godz 7-15